Geplaatst op Geef een reactie

December 2020, wisselingen in arbeidsmarkt

In december 2020 waren er 368.000 mensen werkloos. Deze maandcijfers geven het gemiddelde over de hele maand. Als je terugkijkt naar september waren er toen maar liefst 413.000 werklozen. In drie maanden tijd is de werkloosheid dus afgenomen met 45.000 mensen. Dit is het gevolg van onderliggende stromen tussen de werkloze en de werkzame beroepsbevolking en ook tussen de niet-beroepsbevolking en de werklozen.

Tussen september en december 2020 vonden er meer werklozen een baan dan dat mensen werkloos werden. 82.000 mensen werden werkloos en maar liefst 110.000 mensen vonden een baan. Het aantal werklozen daalde dus met 28.000. Hiermee was de netto-instroom in werkloosheid vanuit de beroepsbevolking die werkzaam is negatief.

De netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid is van mei 2014 tot en met maart 2020 steeds negatief geweest. Er vonden toen dus meer werklozen een baan dan dat werkenden werkloos werden. In april 2020 veranderde dit en was de netto-instroom tot en met augustus positief. Vanaf september draaide dit echter weer om.

Daarbij was de netto-instroom van de niet-beroepsbevolking naar werkloosheid in december 2020 ook negatief. Dit betekent dat meer werklozen zich ontboden van de arbeidsmarkt dan er nieuwe werkzoekenden waren. Deze netto-instroom was voorheen juist vrijwel altijd positief.

Bron: CBS

Geplaatst op Geef een reactie

In 2020 grootste loonstijging in jaren

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat bij de loonstijging in 2020 er vooral meespeelde dat er voor een heel groot deel van de cao’s al een akkoord was bereikt in het begin van 2020. Dus ondanks de coronacrisis was er een grote loonstijging, de grootste in zelfs twaalf jaar tijd. Vergeleken met 2019 zijn de cao-lonen met gemiddeld drie procent gestegen.

Vooral bij de overheid en in de industrie was er een grote loonstijging. In de sectoren bouw en visserij was de stijging het kleinste. Echter werden er in de loop van 2020 voorstellen gedaan om de loonstijgingen in bijvoorbeeld de industrie te beperken. De stijgingen zijn door de coronacrisis deels een papieren iets geworden en er wordt in de praktijk niet veel van gemerkt. Veel onderhandelingen over cao’s voor 2021 verlopen moeilijk.

Of er in de praktijk iets gemerkt wordt aan de loonstijgingen door de medewerkers hangt af van hoe groot de stijging is.  De lonen stegen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2020 met 1.7 procentpunt meer dan de consumentenprijzen. Voor 2021 worden er verdere prijsstijgingen verwacht. Daar komt bij dat de pensioenpremies omhoog gaan bij veel bedrijven en dit kan een drukkend effect hebben op de lonen.

Bron: RTL Nieuws

Geplaatst op Geef een reactie

Bij economisch herstel vaart payrollbranche wel

In het afgelopen kwartaal hebben bedrijven in de payrollsector 7 procent meer omzet behaald dan een jaar geleden in dat kwartaal. In het kwartaal hiervoor steeg de omzet met twee procent. De brancheorganisatie van payrollbedrijven (VPO) stelt dat deze stijging van de omzet een gevolg kan zijn van een lichte herstellende economie. Dit herstel begon volgens hen eind 2020. Tijdens heel 2020 bleef de omzet gelijk te opzichte van 2012.

De voorzitter van de VPO, Jeu Claes, stelde afgelopen maandag in een verklaring dat ondernemers weer groeimogelijkheden zien sinds enkele maanden. Dit komt volgens hem doordat de economie weer aantrekt. Payrollers worden weer vaker ingeschakeld in dit eerste kwartaal van 2021 vergeleken met begin vorig jaar. Ze worden vooral ingeschakeld door kleine en middelgrote bedrijven. De VPO meldt dat driekwart van de payrollmedewerkers in Nederland bij het mkb werkzaam is.

De eerste die de veranderingen op de arbeidsmarkt merken zijn vaak sectoren zoals de uitzend- of payrollbranche. Wanneer de economie aantrekt willen werkgevers extra arbeidskrachten, maar liever niet direct in dienst. Direct medewerkers in dienst stellen is dan vaak nog heel risicovol. Om medewerkers dan via een payrollbedrijf aan het werk te zetten is een tussenoplossing. De werknemers zijn dan officieel in dienst bij het payrollbedrijf, maar ze werken bij een ander bedrijf.

Bron: Nu.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Flexibele arbeid essentieel

De brancheorganisatie voor uitzendondernemingen (NBBU) stelt dat flexibele arbeid essentieel is voor bedrijven en medewerkers. Flexibele arbeid houdt bedrijven wendbaar, krachtig en innovatief en het biedt medewerkers de kans om ervaring op te doen in verschillende bedrijven. De NBBU denkt dat de arbeidsmarkt nog verder zal gaan flexibiliseren en stelt dat de politiek dit moet ondersteunen. Nu wordt dit namelijk belemmerd.

Uit een onderzoek van de NBBU kwam naar voren dat 85 procent van de bedrijven gebruik maakt van detacheerders en uitzendbureaus. Dit kan via een uitzend of een payroll contract zijn. Soms besteden ze werk zelfs volledig uit. Bijna 43 procent schakelt frequent zzp’ers in. Bedrijven vinden uitzendkrachten vooral belangrijk voor het opvangen van schommelingen in de arbeidsmarkt, maar ook bij invallen voor zieke medewerkers. Gedetacheerden en zzp’ers worden meer ingeschakeld voor ondersteunende taken in HR en ICT of voor specialistische vaardigheden en/of kennis.

Uit hetzelfde onderzoek van de NBBU kwam ook dat 76 procent van de ondernemers bang is voor een stijging van de werkdruk wanneer flexibele arbeid niet meer zou mogen worden ingezet. Er wordt door hen dan meer ziekteverzuim verwacht en hogere kosten. Ook verwachten ze dat dit negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. Wanneer flexibele arbeid niet meer zou mogen overweegt 18 procent om naar het buitenland te verplaatsen. De huidige wet- en regelgeving wordt nu al als grootste belemmering gezien voor de flexibele arbeid.